ARIADNEplus

Projekt ARIADNEplus je pokračováním archeologického výzkumného projektu ARIADNE, který probíhal od roku 2013 do roku 2017 za finanční podpory Evropské komise. Projekt ARIADNE usiloval o integraci evropských archeologických repositářů. V jeho průběhu vznikl katalog datových souborů s možností vyhledávání, který mimo jiné obsahuje nepublikované zprávy, obrázky, mapy, databáze a další archeologická data dostupná online. V ČR byl v rámci projektu mimo jiné implementován Digitální archiv Archeologické mapy ČR (https://digiarchiv.aiscr.cz) a na společném portálu pilotně zpřístupněny metadata z leteckého archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze.

Tento projekt se ukázal být natolik úspěšným, že opět získal finanční podporu a bude pokračovat nejméně do roku 2022 (případně i déle). Jeho název ARIADNEplus má podtrhnout návaznost nového projektu na předchozí a jeho další vylepšování při zachování stejného metodologického přístupu.

Název ARIADNE (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking In Europe) je nejen výstižnou anglickou zkratkou shrnující záměr projektu. Odkazuje také na mytologickou krétskou princeznu Ariadnu, která pomohla hrdinovi Théseovi najít cestu ven z labyrintu, což pro člověka představovalo prakticky nesplnitelný úkol. Dala hrdinovi klubko nití (známé jako Ariadnina nit), které při cestě do nitra labyrintu postupně odvíjel, aby s jeho pomocí dokázal najít cestu zpět. Náš projekt ARIADNE si klade za cíl pomáhat moderním vědcům vyznat se v neméně složitém bludišti oborových informací.

Chcete-li se o projektu dozvědět více, vyberte, která stránka nejlépe odráží vaše zájmy.

BADATELÉSPRÁVCI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A ODBORNÍCIVEŘEJNOST

 

Kontaktujte nás

Máte dotazy ohledně projektu? Kontaktujte prosím pracovníky projektu ARIADNEplus, rádi zodpovědí vaše dotazy:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. – Mgr. David Novák, Ph.D.(novak@arup.cas.cz)

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. – Mgr. Olga Lečbychová (lecbychova@arub.cz)

Další informace a kontaktní formulář naleznete na webových stránkách projektu (dostupné pouze v angličtině):www.ariadne-infrastructure.eu

Novinky v anglickém jazyce jsou zveřejňovány na našem webu i na sociálních sítích.

twitter @ARIADNEplus