BAŠTINSKI STRUČNJACI I UPRAVITELJI

Kako djeluje ARIADNEplus?

Katalog ARIADNEplus pretraživ je pomoću tri facete: »kada« (vrijeme), »gdje« (prostor), »što« (predmet); te ključnih riječi izvedenih iz kontroliranih tezaurusa. Rezultat pretraživanja popis je skupova podataka koji odgovaraju kriterijima odabira sa sažetim informacijama o njihovom sadržaju i poveznicom na izvorne podatke kojima korisnik može pristupiti prema pravilima vlasnika sadržaja. U okviru projekta ne prikupljaju se niti prenose podaci, već samo metapodaci o skupovima podataka koje održavaju i kontroliraju njihovi vlasnici. Trenutno je katalogizirano oko dva milijuna skupova podataka, što je iznimno velika količini informacija jer, primjerice, pojedini skup podataka može sadržavati cjelovito izvješće povezano sa slikama, crtežima ili bazom podataka, uključujući tisuće pojedinačnih zapisa. Sadržaj kataloga obuhvaća pojedinačne nalaze, popise spomenika i nalazišta, izvješća o pojedinačnim zahvatima kao i rezultate dugoročnih arheoloških istraživanja.

Pristup katalogu je besplatan.

ARIADNEplus proširuje ARIADNE kroz geografsku i vremensku pokrivenost te rasponom tema, odnosno uključivanjem dodatnih podataka o znanstvenim analizama. Pružat će i usluge za daljnji obradu i ponovno korištenje podataka. Projekt je financiran kao potpora istraživačima, no vjerujemo da jednako važan i koristan može biti baštinskim organizacijama i djelatnicima u području upravljanja baštinom.

Partnerstvo ARIADNEplus

Na projektu ARIADNEplus sudjeluje 41 partner iz 23 europske države i 4 međunarodna partnera.

Pogledajte koji partneri dolaze iz vaše zemlje.

Propisi i strategije

Plan rada projekta ARIADNEplus uključuje skup djelatnosti posvećenih dokumentiranju i predlaganju prikladnih propisa i strategija za podatke kao što su primjena načela FAIR (engl. FAIR principles) i certificiranje repozitorija. Bavit će se i nekim temeljnim pitanjima, primjerice izradom smjernica za stvaranje, upravljanje i održivost arheoloških repozitorija. Područjem upravljanja fizičkim arhivima na prostoru Europe vlada kriza i izrazita potreba za razvojem prikladnih smjernica pa je jednako važno da se njima obuhvate i digitalni arhivi. Takvi dokumenti mogu biti iznimno važni za djelatnike u području upravljanja baštinom i njihove organizacije. Štoviše, naša aktivnost na propisima i strategijama uključuje i odredbe za obučavanje korisnika, istraživača i upravitelja. Kako bismo lakše služili različitim zajednicama kojima su predstavljene djelatnosti namijenjene, u planu je prevođenje pomoćnih materijala pripremljenih na engleskom jeziku, na različite jezike EU. Takav pristup u obzir će uzeti i lokalne propise te različite potrebe.

Općenito, opseg djelatnosti ARIADNEplus u području razvoja propisa i strategija nije ograničen na istraživanje: ako postoji poseban interes, može uključiti teme iz drugih područja kao što su podaci za upravljanje baštinom i zaštitu nalazišta.

Umrežavanje i osposobljavanje

Jedan od ciljeva projekta ARIADNEplus je okupiti sveobuhvatnu, aktivnu i informiranu zajednicu te je predviđen velik broj inicijativa kao što su radionice, seminari, sastanci i namjenski komunikacijski kanali. Posebna će pozornost biti posvećena regijama ili zemljama u kojima su stvaranje, obrada i upravljanje arheološkim skupovima podataka možda nedovoljno razvijeni: već je uspostavljena radna skupina za srednju i jugoistočnu Europu. Sličan pristup bit će usmjeren na skupine definirane prema njihovim specifičnim potrebama – kao što su muzeji, arheološka nalazišta i sl.; te na različite baštinske i arheološke djelatnike – kao što su upravitelji nalazišta, kustosi muzeja, istraživači i znanstvenici, učitelji i komunikatori.

Osposobljavanje je značajan dio mnogih aktivnosti umrežavanja te uključuje dostupnost materijala za obuku u okviru izravnog sudjelovanja – npr. dokumentaciju i smjernice; i daljinskog sudjelovanja – npr. webinari.

Plan osposobljavanja projekta ARIADNEplus predviđa i posebne djelatnosti koje uključuju udžbenike i radionice za obuku, kao i prenošenje znanja o pojedinačnim projektima pri čemu manji timovi imaju izravnu potporu stručnjaka s projekta ARIADNEplus.

Djelatnosti koje se provode s ciljem osposobljavanja besplatne su za sve sudionike; većinom uz osiguranje naknade za putne troškove. Dokumentacija za osposobljavanje većinom je na engleskom jeziku, no u slučaju potrebe moguće je osigurati prijevode.

Technology

Iako je većina tehnologije koju koristi ARIADNEplus namijenjena integraciji podataka, uključujući uspostavu pretraživog kataloga i razvoj pristupa povezanih otvorenih podataka (engl. Linked Open Data), ključnu ulogu imaju podatkovne usluge koje će kroz projekt postati dostupne. To uključuje alate za analizu podataka (npr. za podatkovno rudarenje i obradu prirodnog jezika, engl. Natural Language Processing) i alate za sintezu podataka (npr. vizualizacija slika i 3D, prostorni ili vremenski smještaj podataka, pretraživanje pomoću povezanih podataka itd.).

ARIADNEplus koristi višejezične rječnike koji omogućuju postavljanje upita pomoću pojmova iz različitih jezika i pretraživanje dokumenata pisanih na različitim jezicima.

Razvit ćemo i brojne pilot aplikacije za prikaz primjerenih načina korištenja usluga. Neplanirane dodatne usluge vjerojatno će biti ograničene samo na proširenje planiranih, no dovoljno je prostora za odabir pilot aplikacija koje odgovaraju potrebama baštinskih stručnjaka.

Posjetite našu mrežnu stranicu (www.ariadne-infrastructure.eu) i koristite portal (www.ariadne-infrastructure.eu/portal/) kako biste dobili detaljnije informacije (na engleskom jeziku) o ponuđenim uslugama obrade podataka.

Zašto je projekt ARIADNEPlus važan za baštinske stručnjake i upravitelje?

Baštinski stručnjaci katalog ARIADNEplus mogu koristiti kako bi proširili svoje razumijevanje baštine za koju su nadležni, proučavanjem izravno povezanih istraživanja te pristupanjem informacijama o sličnim slučajevima proučavanima drugdje. ARIADNEplus svojim smjernicama te prijedlozima propise i naputcima za osposobljavanje može značajno poduprijeti prijenos znanja o upravljanju arheološkim podacima. Ustanovama je moguće pružiti i individualnu pomoć pri stvaranju repozitorija digitalne dokumentacije ili za poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti. Prijenos metapodataka u katalog je besplatan i dobrodošao, dok je potpora besplatna. Stoga projekt ARIADNEplus može potpomoći provedbi misije svake ustanove i poboljšanju kvalitete njenih usluga. Preko lokalnog partnera ili preko središnjih ureda projekta uspostavite kontakt s projektom ARIADNEplus kako biste dobili odgovor prilagođen vašim potrebama.