ARIADNEplus

ARIADNEplus är en fortsättning på ARIADNE, ett forskningsinfrastrukturprojekt inom arkeologiområdet, finansierat av EU-kommissionen, som pågick mellan 2013 och 2017. ARIADNE hade som mål att integrera europeiska arkeologiska repositorier. Projektet skapade en sökbar katalog med dataset, som innehåller bland annat bilder, kartor, databaser, tidigare opublicerade rapporter, och andra former av arkeologisk information som finns tillgänglig online.

ARIADNE blev så lyckat att det har fått ny finansiering för perioden fram till 2022 (och förhoppningsvis ännu längre). Det nya projektet har fått namnet ARIADNEplus för att understryka att det är en fortsättning av det tidigare projektet, men att det ska vidareutvecklas även om det använder samma metodik.

Utöver att det är en trevlig akronym för projektet, så har ARIADNE fått sitt namn från den mytologiska prinsessan på Kreta som hjälpte hjälten Teseus ut ur labyrinten, en byggnad så komplicerad att det var närmast omöjligt, kanske rentav omänskligt, att hitta ut ur den. Ariadne gav Teseus en tråd – Ariadnes tråd – som han rullade ut bakom sig på vägen in i labyrinten och sedan kunde följa för att hitta ut igen. Vårt ARIADNE kommer att hjälpa dagens forskare att hitta vägen genom en minst lika komplex labyrint.

Om du vill läsa mer om ARIADNEplus väljer du den ingång som bäst motsvarar ditt intresse.

FORSKARE – KULTURMILJÖVÅRDARE – ALLMÄNHETEN

Kontakta oss

ARIADNEplus vill gärna komma i kontakt med potentiella användare och andra intresserade, för att se hur vi kan tillgodose deras behov och önskemål inom projektets ramar.

Det finns mer information och ett kontaktformulär på projektets webbplats (endast på engelska):

www.ariadne-infrastructure.eu

Du hittar senaste nytt på webbplatsen och våra konton i sociala medier (på engelska)

 twitter@ARIADNEplus